ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម> ផលិតផល > ដំណើរទៅមុខ > ឈុតអាហារថ្ងៃត្រង់ និងប៊ូសស្ទ័រសម្រាប់កុមារ

HH15A-កៅអីប៊ូស័រកៅអីខ្ពស់។

FIT MOST DINING CHAIRS: Perfect for helping to make your child feel like part of the family.Fits most dining chairs, so your little one can join you at the dining table.

HANDY STORAGE COMPARTMENT: Convenient storage compartments in the base of the booster seat.Great for bottles, wipes, snacks and other essentials.

GREAT FOR TRAVEL: The Booster Seat itself folds for easy storage, and the built-in shoulder strap makes this a wonderfully portable, on-the-go accessory.

ADJUSTABLE HARNESS: 3-Point Harness and Adjustable Straps keep children securely in place.


Model: HH15A

ប្រភេទ៖ On The Go, Booster & Kids dinnerware set

សេចក្ដីលម្អិត

ផលិតផលដែលទាក់ទង

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ឈ្មោះ *
អ៊ីម៉ែល *
ទូរស័ព្ទ *
ប្រទេស *
សារ *

ប្រភេទក្តៅ